Nog meer kappen langs N65

Ten behoeve van de reconstructie van de rijksweg N65 moeten nog eens 128 bomen worden gekapt. Daarmee komt het totaal op 750 bomen. Dat vraagt om een even ingrijpend herplant-plan!