BOMEN OVER BOMEN

‘De juiste bodem vinden voor meer bomen’, dit is kort geformuleerd het uitgangspunt van het project Bomen over Bomen dat Podium C in 2021 gaat uitrollen. Er moeten meer bomen geplant worden vanwege de gunstige effecten op klimaat, biodiversiteit, CO2 opslag en nog zoveel meer. Dagelijks worden we geconfronteerd met een grootschalige bomenkap. Deze contradictie inspireerde ons tot een project waarin onderzocht wordt hoe en waar er meer bomen of struiken geplant kunnen worden.

Nog meer kappen langs N65

Ten behoeve van de reconstructie van de rijksweg N65 moeten nog eens 128 bomen worden gekapt. Daarmee komt het totaal op 750 bomen. Dat vraagt om een even ingrijpend herplant-plan!

MEER

"Ga draagvlak creëren"

Artistiek regisseur van Podium C Matthijs Bosman lichtte onlangs in een actualiteiten programma van de Vughtse lokale omroep NOVO3 toe op welke wijze Podium C haar project Bomen over Bomen verder vorm en inhoud wil geven. Met het project Bomen over Bomen ambieert Podium C om in en om de gemeente Vug...

MEER

Groen licht voor Bomen over Bomen

Er is een enorme druk om bomen te planten, maar vooralsnog lijken er veel meer bomen te verdwijnen dan overheden en burgers kunnen terug planten. Het vergt heel veel overleg om ergens één boom te planten. Veel partijen zijn bezig vanuit hun eigen belang, vaak met nobele redenen, maar daar planten we...

MEER

Meer bomen in De Gement

De komende 10 jaar moeten er zo’n 11.000 bomen bij in Noord-Brabant… Per dag. Op 1 februari maakte het provinciaal bestuur de doelstelling bekend dat er in Noord-Brabant tot 2030 veertig miljoen bomen geplant moeten worden. Dat zijn er 4 miljoen per jaar, ofwel 10.950 per dag… Dit ambitueuze streven...

MEER