Groen licht voor Bomen over Bomen

Er is een enorme druk om bomen te planten, maar vooralsnog lijken er veel meer bomen te verdwijnen dan overheden en burgers kunnen terug planten. Het vergt heel veel overleg om ergens één boom te planten. Veel partijen zijn bezig vanuit hun eigen belang, vaak met nobele redenen, maar daar planten we geen bomen mee! Het lijkt soms wel of iedereen meer bomen wil, maar niet in zijn eigen achtertuin. De afgelopen maanden heeft Podium C zich hard gemaakt om de noodzaak tot het planten van meer bomen, ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Er werd financiering gevonden via de Project Advies Commissie (PAC) van Het Groene Woud voor een klein team van onderzoekers en kunstenaars om tot een bijzonder en uitvoeringsgereed plan te komen.

“De samenwerking tussen Vermeer Duurzame Diensten en het designers-duo Cathelijne Montens en Krijn Christiaansen heeft een origineel plan opgeleverd.” Zegt Matthijs Bosman, programmeur en regisseur van Podium C. “Het plan benadrukt de noodzaak om sneller tot het daadwerkelijk planten van bomen en struiken over te gaan, juist omdat de provinciale ambitie om 40 miljoen bomen te planten volstrekt onhaalbaar lijkt. Je moet dan 11.000 bomen per dag planten. 7 dagen in de week, 10 jaar lang,” rekent Matthijs voor.

Eeuwenoud ‘plant-recht’ geldt nog steeds

Dat deze overtuiging nu ook gedeeld wordt door de commissie van het Groene Woud, betekent dat Podium C aan de slag kan gaan met plantinitiatieven in het Helvoirts Broek en De Gement. Initiatieven die ondersteund worden door een diversiteit aan excursies en acties. De ambitie van Podium C is om niet alleen het bomen- en struikenbestand uit te breiden, maar ook om meer belanghebbenden zoals bijvoorbeeld lokale agrariërs, te laten inzien dat ze zelf het verschil kunnen maken. En dat daarbij ook door de interventie van kunstenaars of vormgevers zaken in een ander, vaak helder, perspectief worden geplaatst. Eén van de vondsten van het team van onderzoekers en ontwerpers is bijvoorbeeld de ‘herontdekking’ van een eeuwenoud recht; het ‘Voorpootrecht’. Een wet uit de 17e eeuw die landeigenaren toestaat om naar eigen inzicht en voor eigen gebruik, bomen te planten langs wegen die aan hun terrein grenzen. Maar het projectplan gaat verder: wanneer belanghebbenden het niet met elkaar eens kunnen worden over locaties voor jonge aanplant, moeten ze wellicht verkleed als struik het veld in, om het eens door de ogen van de flora en fauna te bekijken.

Matthijs: “Het projectplan van Vermeer Duurzame Diensten en KCCM zie ik als een fantasievol spel dat we de komende tijd moeten gaan spelen, waarbij elke vrije plek benut wordt voor nieuwe aanplant. Ik roep dan ook iedereen op die grond heeft in het Helvoirts Broek of in de Vughtse Gement om zich bij ons te melden via frida@podiumc.nu. We koppelen je dan graag aan mensen die met je willen bomen over bomen.”

Lees het projectplan van Vermeer Duurzame Diensten en KCCM hier.